Forside

Kontordager:

Legene våre har en dag hver i uken hvor de ikke tar imot​ pasienter for å gjøre papirarbeid, og enkelte har kommunalt arbeid. Legene har følgende dager:

Kontordager f.o.m. Januar 2024 t.o.m Februar 2024:

 • Mandag: Siamek Shekarchi

 • Tirsdag: Helene Laastad (LIS1/Turnuslege), Siamek i partallsuker og Tone-Cecilie i oddetallsuker.

 • Onsdag: Joseph Hamis Mwanaupanga

 • Torsdag: Sissel Borthne Gundersen (f.o.m. sept 2023 t.o.m. nov 2023)

 • Fredag: Tone Cecilie Midtbøen

OBS: Endringer kan forekomme. 

 

TIL INFO: 05.10.2023: “Unngå at E-konsultasjon sperres for deg”

Fastlegenes arbeidsdag er så travel at e-konsultasjoner ofte må besvares utenom ordinær arbeidstid (kl 08-16). For å fortsatt kunne benytte e-konsultasjon må du nå samtykke skriftlig til at legen kan svare utenom ordinær arbeidstid og at du da må betale kveldstakst. Dette gjelder uavhengig av når du starter e-konsultasjonen.

Pris hos FL som er spesialist i allmennmedisin: dag: 224 kr, kveld: 320 kr
Pris hos FL som ikke er spesialist: dag: 170 kr, kveld: 266 kr

Mulighet for e-konsultasjon stenger fredag 06.10.23 kl 15:00 for alle våre pasienter. Dersom du ønsker å ha tilgang til e-konsultasjon videre bes du sende oss en e-kontakt hvor du skriver følgende “Jeg samtykker til at legen kan svare på e-konsultasjon utenom arbeidstid, og samtykker også til å da betale kveldstakst.”

Vi ønsker fortsatt å tilby e-konsultasjoner, men en del av disse må nødvendigvis bli besvart utenom ordinær arbeidstid, og utløser dermed kveldstakst. HELFO krever at vi innhenter samtykke fra pasientene for dette, derav denne meldingen. Vi har dessverre ikke kapasitet til å svare alle på dagtid og må derfor stenge tilbudet for de som ikke godtar svar utenom ordinær arbeidstid/kveldstakst. Barn og personer med frikort betaler fortsatt ikke for e-konsultasjoner.

OBS: Det kan ta litt tid å få åpnet tilgangen igjen for alle som sender samtykkemelding, men vi jobber med dette i helgen og de nærmeste dagene.

Nye regler ved sykemelding via e-konsultasjon fra 01.07.23:

Unntakene som ble laget under covid19-pandemien ble 01.07.23 opphevet. Det vil si at man nå må møte opp på legekontoret for en fysisk konsultasjon med lege for å kunne få sykemelding. Unntak kan fremdeles gjøre ved fornyelse av sykemelding grunnet en kjent tilstand som legen vet om fra før, men også her bør man møte opp til time. Les mer om lovendringen under:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmelding-ved-e-konsultasjon–endring-i-folketrygdloven-fra-1.juli-2023

 

Legene våre:

Lege (ALIS) Joseph Hamis Mwanaupanga er tilstede som vanlig.

Lege (ALIS) Tone-Cecilie Midtbøen er tilbake noe redusert f.o.m. 01.09.23.

Lege i spesialisering (LIS1) Helene Laastad er hos oss fra 01.09.23 til og med 29.02.2023.

Spesialist i Allmennmedisin Siamek Shekarchi er tilbake noe redusert f.o.m. 14.08.2023.

Spesialist i Allmennmedisin Sissel Borthne Gundersen er tilstede som vanlig.

Lege Vahid Naseri er vikar for Siamek Shekarchi 2 dager i uken og Sissel B. Gundersen 1 dag i uken f.o.m. 11.09.23 t.o.m. 30.11.23.

Time samme dag.

Fra 1. mars 2021 innfører vi “Time samme dag”. Det betyr at du kan bestille time via helsenorge.no eller ringe den dagen du ønsker time.
Noen timer blir lagt ut på helsenorge.no 12t i forveien (fra kl 20:00) slik at du kan velge en time allerede da, dersom legen er tilstede. Resten av timene blir tilgjengelige for bestilling den aktuelle dagen kl 07:00. Hvis pågangen er stor eller legen din ikke er tilstede kan du bli tatt imot av en annen lege.

Vi innfører “Time samme dag” for at du skal slippe å vente på time. Du som har behov for kontrolltime må da huske å ta kontakt når det er på tide med kontroll. Du kan ikke forhåndsbestille mer enn en dag fremover i tid.

Vi anbefaler å se etter time på helsenorge.no dagen i forveien eller tidlig den dagen du ønsker time. Du kan også ringe. Dersom ingen timer er tilgjengelige, må du prøve igjen neste dag. De som har mulighet kan også benytte e-konsultasjon via helsenorge.no.

Akutt sykdom eller skade som krever øyeblikkelighjelp tas imot som før.

 

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre tilstander)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Viktig informasjon om Covid-19: 

Er du pasient hos oss med mistanke om smitte er det viktig at du ikke oppsøker legekontoret, men ringer oss på tlf: 35504390 Borgeåsen Legesenter. Vi kan også kontaktes via HelseNorge.no.

OBS: Hvis du hoster, har tung pust, feber eller andre luftveissymptomer: ring oss så får legen din vurdere din situasjon. Vi ønsker at alle med luftveissymptomer skal ta covid-test ved STHF eller annen testfasilitet før en evnt time hos oss.

Når du besøker oss på legesenteret ønsker vi at du hjelper oss å forebygge smitte ved å følge rådene fra FHI og Helsedirektoratet:

Forebyggendevaner

Mer informasjon og råd finner du på fhi.no og helsenorge.no. Der vil du finne svar på de fleste spørsmål, og kontaktinfo til informasjonstelefonen for koronaviruset.

Velkommen til Borgeåsen Legesenter

Borgeåsen Legesenter DA ble stiftet i 2002 og er tilknyttet fastlegeordningen. Senteret har 3 allmennleger og en lege i spesialisering (turnuslege).

Du kan kontakte oss på telefon eller via helsenorge.no.

Hos oss kan man blant annet få hjelp til;

 • Hjerteundersøkelse (EKG)
 • Lungefunksjonsanalyser (Spirometri)
 • 24t blodtrykksmåling
 • Øreskylling
 • Enkle kirurgiske inngrep
 • En rekke laboratorieundersøkelser
 • Demensutredning
 • Samtaleterapi
 • Hjemmebesøk
 • Bistand i møter med andre instanser

Ved bruk av Helsenorge.no slipper du ventetid på telefonen, og kan gjøre følgende:

 • Bestille time.  En del av timene er tilgjengelig for bestilling per internett.
 • Fornye resepter på faste medisiner.
 • Henvende deg for enkle praktiske beskjeder eller spørsmål til legekontoret (Opprette en e-kontakt)
 • Starte en e-konsultasjon med legen din.

Gå til selvbetjening eller trykk her.